Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjena opće dozvole OD-201
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 10. listopada 2018. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 26. listopada 2018. 13:00

OPĆA DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Broj OD-201

1.

OI PODACI O RADIJSKOJ POSTAJI

1.1.

Vrsta radijske postaje (uređaja)

WAS/RLAN

1.2.

Dodatne informacije o vrsti radijske postaje (uređaja)

-

1.3.

Odluka CEPT-a o izuzeću od izdavanja pojedinne dozvole za radijsku postaju

-

1.4.

Odgovaraje CEPT-ove preporuke, odluke i/ili izvješća

ECC/DEC(04)08, 2005/513/EC, 2007/90/EC

1.5.

Odgovaraje harmonizirane norme

EN 301 893, EN 301 489-17, EN 60950

1.6.

Razred uređaja prema Direktivi 2014/53/EU

1

2.

UPORABA FREKVENCIJE

2.1.

Frekvencijski pojas

5470 – 5725 MHz

2.2.

Razmak kanala i širina kanala

-

2.3.

Dupleksni razmak i upareni radiofrekvencijski spektar

-

2.4.

Vrsta radiokomunikacijske službe

Pokretna služba (osim zrakoplovne pokretne službe)

3.

URAJ

3.1.

Dopuštena snaga odilja ili gustoća snage

  -

3.2.

Najva dopuštena efektivna (izotropno)  izračena snaga (e.r.p / e.i.r.p.)

1 W maksimalna srednja izotropno izračena snaga (e.i.r.p.)

(0.5 W bez korištenja kontrole snage odašiljača – TPC)

3.3.

Dopuštena vrsta emisije

-

3.4.

Dopuštena vrsta antene

-

4.

OI I POSEBNI UVJETI UPORABE RADIJSKE POSTAJE

4.1.

Opći uvjeti uporabe radijske postaje

Dopuštena uporaba u zatvorenim i otvorenim prostorima. Uporaba za komunikacije između zrakoplova i zemaljskih postaja nije dozvoljena.

Obavezno korištenje dinamičkog biranja frekvencija (DFS).

Maksimalna srednja e.i.r.p. gustoća ne smije biti veća od 50 mW/MHz u bilo kom pojasu od 1 MHz (25 mW/MHz bez korištenja kontrole snage odašiljača

– TPC).

4.2.

Posebni uvjeti uporabe radijske postaje

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAPOMENE

5.1.

1. Ova opća dozvola za rad WAS/RLAN uređaja ne jamči zaštitu od mogućih smetnji uzrokovanih od radijskih postaja iste ili drugih radijskih službi.

WAS/RLAN uređaji ne smiju prouzročiti štetne smetnje drugim radiokomunikacijskim službama . Isto je osobito bitno kako bi se osigurao sukladan rad WAS/RLAN uređaja s radiodeterminacijskim sustavima (radarima).

2. Vlasnik radijske postaje koji upotrebljava radijsku postaju u skladu s ovom općom dozvolom na otvorenim prostorima obvezan je Agenciji prijaviti podatke o toj radijskoj postaji.

Prilikom slanja prijave vlasnik radijske postaje može dostaviti  podatak o MAC (Medium Access Control) adresi koja će se koristiti za identifikaciju svake pojedine radijske postaje. U protivnom, vlasnik radijske postaje na početak SSID identifikatora mora staviti broj koji će mu Agencija dodijeliti  prilikom prijave, dok preostali dio slobodnih mjesta u SSID -u može biti proizvoljno korišten. 

Ukoliko se prijavljuje više pristupnih točaka (AP) koje čine mrežu istog vlasnika i koje se nalaze u jedinstvenom području promjera 300 metara, a za koje nije dostavljen podatak o MAC adresi, vlasnik radijskih postaja mora na početak SSID identifikatora mreže staviti jedan  od  brojeva koji je Agencija dodijelila nekoj od tih pristupnih točaka na navedenom području.

Iznimno,  ukoliko  je  radijska  postaja  dio  mreže  istog  vlasnika  te  radi  u  točka-točka  (PtP)  i/ili  u  točka–više  točaka  (PtMP) konfiguraciji s istim SSID identifikatorom, vlasnik radijske postaje na početak SSID identifikatora mreže stavlja bilo koji od  brojeva koji je Agencija dodijelila nekoj od radijskih postaja koje čine tu mrežu.

3. Vlasnici radijskih postaja koji već upotrebljavaju radijsku postaju u skladu s općom dozvolom broj

OD-87 izdanom 20.3.2014. dužni su uskladiti svoje djelovanje s odredbama ove opće dozvole do 31.12.2018.

4. Opća dozvola broj OD-87 ne vrijedi od datuma izdavanja ove dozvole

 

 

 

 

Dozvola vrijedi na neodređeno vrijeme.

Dozvola vrijedi bez pata i potpisa.

 

 

Zagreb,.

Obrazac HAKOM-OB-D00-OD

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.