Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana HAKOM-a za 2020. godinu
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 08. listopada 2020. 16:05
Datum zatvaranja rasprave: 23. listopada 2020. 10:00
Uključi prikaz broja:

0Izmjene i dopune Financijskog plana 2020.

1

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Druge izmjene i dopune Financijskog plana

Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2020.

1       DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HAKOM-a

1.1                  Opći dio

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2020. obuhvaćene su uštede koje su prihvaćene kroz proračun. Dopisom Ministarstva financija 28. travnja 2020. zatražena je dostava prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu kojim treba obuhvatiti preraspodjele i uštede uzevši u obzir izvanredne okolnosti vezane uz epidemiju korona virusa. Rok za dostavu prijedloga bio je 4. svibnja 2020. U dobivenom roku nije bilo vremena za provođenje javne rasprave. Uštede prihvaćene kroz proračun prihvaćene su kroz službenu bilješku (SB 20.05.2020.) te su u ovim Izmjenama i dopunama prikazane u svrhu informiranja pod SB 20.05.

Rebalansom proračuna (SB 20.05.):

-          smanjeni su planirani prihodi od naknada za RF spektar u iznosu 6.301.258 kn

-          donos viška/manjka usklađen je s proračunom i iznosi 53.065.496 kn. Donos viška/manjka uvećan je za 6.005.496 kn

-          smanjenje prihoda od naknada pokriveno je povećanjem donosa iz prethodnih godina (smanjeno je financiranje iz prihoda za posebne namjene a povećano je financiranje iz prenesenih sredstava iz prethodne godine)

-          polaznim Financijskim planom HAKOM-a za 2020. planiran je utrošak cjelokupnog viška iz prethodnih godina u iznosu 47.060.000 kn. Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana u 2020. planiran je utrošak 45.592.608 kn viška

-          Ukupni rashodi smanjeni su za 7.648.650 kn.

Dana 14. rujna 2020. dobiven je novi zahtjev za rebalans proračuna. Drugi rebalans proračuna još je u tijeku. Prijedlog promjena Financijskog plana HAKOM-a kroz drugi rebalans proračuna dan je u odvojenom stupcu pod II rebalans.

Prijedlogom drugog rebalansa proračuna:

-          smanjeni su ukupni planirani rashodi u iznosu 4.900.824 kn

-          ukupni planirani rashodi iznose 123.742.526 kn

-          smanjeni su prihodi od refundacija službenih putovanja na izvoru 51 za 100.000 kn

-          ostali prihodi ostali su neizmijenjeni

-          rashodi namijenjeni pokrivanju troškova prehrane premješteni su na ispravan račun glavne knjige

1.2          Povećanje/smanjenje plana prihoda i primitaka za 2020.

1.3.        Povećanje/smanjenje plana rashoda i izdataka za 2020.

1.4.        Obrazloženja materijalno značajnijih promjena

Drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2020. smanjeni su sljedeći rashodi:

-          zbog epidemioloških razloga neće se održati Dan HAKOM-a i Obiteljski dan (106.250 kn)

-          zbog epidemioloških razloga neće se održati dio  planiranih događanja (262.250 kn)

-          rashodi za a aukciju spektra prebačeni su u 2021. (2.500.000 kn)

-          zbog novonastale situacije uzrokovane COVID-19 u ovoj godini neće biti realizirane ranije planirane nabave nadogradnje aplikacije BI za vizualizaciju i analizu podataka, nadogradnje aplikacije CABP, nabave aplikacije e-Žalbe, nabave aplikacije HAKOMetar i HAKOMetar plus, nabave Katastra EKI, nabave mikrovalne veze i nadogradnje mjernih vozila. Ove izmjene mogu se detaljnije vidjeti u Planu nabave HAKOM-a.

Drugim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a povećani su sljedeći rashodi:

-          povećani su rashodi za održavanje mikrovalnih  veza

-          troškovi sudski postupaka povećani su za 438.000 zbog tečajnih razlika planiranih i stvarnih troškova sudskog postupka za arbitražni pravorijek u arbitražnom sporu. Iznos za ove rashode planiran je u Prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana HAKOM—a za 2020.

Rashodi namijenjeni pokrivanju troškova prehrane premješteni su na ispravan račun glavne knjige.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.