Pripremam raspravu
Javna rasprava - Mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 29. lipnja 2016. 12:50
Datum zatvaranja rasprave: 20. srpnja 2016. 16:00
Uključi prikaz broja:

KLASA: UP/I-344-01/16-05/12

URBROJ: 376-11-16-1

Zagreb, 29. lipnja 2016.

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 62. stavaka 3. i 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) radi provođenja regulatorne obveze nadzora cijena za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa, Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti je na sjednici održanoj 29. lipnja 2016. Donijelo

ODLUKU

I. Trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, određuju se cijene za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa kako slijedi:

1.1.  

Određuju se mjesečne naknade za tradicionalne digitalne vodove putem SDH, PDH i (S)HDSL tehnologije na način kako je definirano u Privitku 1 ove odluke.

1.2.  

Određuju se mjesečne naknade za vodove putem Ethernet tehnologije na način kako je definirano u Privitku 2 ove odluke.

1.3.  

Određuju se mjesečne naknade za vodove putem xWDM tehnologije na način kako je definirano u Privitku 3 ove odluke.

II.           Trgovačko društvo Hrvatski Telekom d.d. obvezno je najkasnije 8 dana od donošenja ove odluke objaviti na svojim internetskim stranicama izmijenjenu Standardnu ponudu Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove s ugrađenim izmjenama iz točke I. izreke ove odluke i datumom njihove primjene od 1. siječnja 2017.

Obrazloženje

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) je odlukom o analizi tržišta veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji od 29. srpnja 2015. (KLASA: UP/I-344-01/15-03/01, URBROJ: 376-11-15-20; dalje: Analiza tržišta) odredila trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) obvezu nadzora cijena za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa.

Analizom tržišta je definirano kako su regulirane cijene veleprodajnih usluga iznajmljenih vodova definirane odlukom od 3. srpnja 2014. (KLASA: UP/I-344-01/13-05/43, URBROJ: 376-11-14-12). Navedenom odlukom, HAKOM je odredio mjesečne naknade za uslugu za tradicionalne digitalne vodove putem SDH, PDH i (S)HDSL tehnologije, za vodove putem Ethernet tehnologije i za vodove putem xWDM tehnologije, na temelju rezultata BU-LRAIC+ troškovnog modela.

HAKOM-ov troškovni model „odozdo prema gore“ izrađen je u suradnji s konzultantskom kućom TERA Consultants na temelju Metodologije izrade i primjene troškovnih modela za nepokretnu i pokretnu mrežu i univerzalnu uslugu od 29. veljače 2012. (KLASA: UP/I-344-01/11-09/08, URBROJ: 376-11-12-13; dalje: Metodologija). U vrijeme donošenja Analize tržišta, HAKOM je krenuo u postupak ažuriranja troškovnog modela kako bi mogao izračunati cijene usluge veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa za buduća razdoblja.

HAKOM je u postojećem BU-LRAIC+ modelu ažurirao podatke o potražnji i cijenama opreme te podatke o operativnim troškovima.

Također, HAKOM je ažurirao vrijednost WACC-a za nepokretnu mrežu koja sukladno odluci HAKOM-a od 31. svibnja 2016. (KLASA: UP/I-344-01/16-05/03, URBROJ: 376-11-16-9) iznosi 8,73% od 1. siječnja 2017.

Na temelju dobivenih rezultata, HAKOM je odredio mjesečne naknade za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa kako je navedeno u izreci ove odluke, a pojašnjeno u nastavku.

Mjesečna naknada po priključnoj točki sadržava sljedeće troškove: trošak lokalne petlje, trošak korisničke opreme ovisno o kapacitetu usluge iznajmljenih vodova i veleprodajne specifične troškove.

Prilikom određivanja mjesečne naknade za uporabu i dalje je zadržana dosadašnja podjela iznajmljenih vodova po grupama ovisno o duljini voda.

Pri određivanju mjesečnih naknada ovisno o kapacitetu primijenjen je gradijent uz zadržavanje približno jednakih odnosa koji su vrijedili kod postojećih cijena na način da se cijena iznajmljenog voda povećava s povećanjem kapaciteta, pri čemu je primjenom gradijenata osigurano da ukupni prihodi na temelju mjesečnih naknada omogućavaju povrat ukupnih troškova.

Nadalje, sukladno analizi tržišta HT je obvezan pružati i ethernet vodove koji se pružaju uz tzv. „best effort“ klasu prijenosa. Ažuriranjem troškovnih modela, a uzevši u obzir nižu razinu kakvoće best effort ethernet vodova u odnosu na ethernet vodove s dediciranim kapacitetom, HAKOM je zaključio kako je opravdano zadržati postojeći način izračuna naknada za best effort ethernet vodove.

Slijedom svega navedenog, HAKOM je temeljem članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 62. stavaka 3. i 4. ZEK-a odlučio kao u izreci ove odluke.

Sukladno članku 22. stavak 5. ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se javna rasprava.

 

 

Predsjednik Vijeća

 

dr. sc. Dražen Lučić

Privitak 1 – Cijene za tradicionalne digitalne vodove putem SDH, PDH i (S)HDSL tehnologije

Mjesečna naknada po priključnoj točki

Usluga

Cijena (kn)

Mjesečna naknada, po priključnoj točki na mreži:

mjesečno

64 kbit/s

148

2048 kbit/s nestrukturirani

799

2048 kbit/s strukturirani

799

34 Mbit/s

1.139

155 Mbit/s

1.582

622 Mbit/s

2.149

Mjesečna naknada za uporabu voda

Cijena (kn)

Kapacitet voda

Dužina voda (km)

do 2

do 5

do 15

do 50

do 200

do 400

do 600

>600

64 kbit/s

43

104

118

180

388

830

1.604

2.642

2048 kbit/s nestrukturirani

128

353

660

1.405

2.978

5.689

8.119

10.671

2048 kbit/s strukturirani

128

353

660

1.405

2.978

5.689

8.119

10.671

34 Mbit/s

721

986

3.352

6.869

11.686

17.563

24.602

30.816

155 Mbit/s

1.001

1.472

3.932

6.197

15.104

30.613

96.391

126.211

622 Mbit/s

1.361

1.938

5.612

5.028

12.460

25.416

162.101

211.957


Privitak 2 – Cijene za vodove putem Ethernet tehnologije

Mjesečna naknada po priključnoj točki

Usluga

Cijena (kn)

Mjesečna naknada, po priključnoj točki na mreži:

mjesečno

512 kbit/s

253

1 Mbit/s

379

2 Mbit/s

569

4 Mbit/s

854

6 Mbit/s

1.110

8 Mbit/s

1.443

10 Mbit/s

1.876

15 Mbit/s

2.251

20 Mbit/s

2.701

30 Mbit/s

3.241

40 Mbit/s

3.889

50 Mbit/s

4.667

60 Mbit/s

5.134

70 Mbit/s

5.648

80 Mbit/s

6.212

90 Mbit/s

6.834

100 Mbit/s

7.517

200 Mbit/s

7.893

300 Mbit/s

8.287

400 Mbit/s

8.702

500 Mbit/s

9.137

600 Mbit/s

9.594

700 Mbit/s

10.073

800 Mbit/s

10.577

900 Mbit/s

11.106

1 Gbit/s

11.661

2 Gbit/s

12.827

2,5 Gbit/s

14.110

3 Gbit/s

15.521

4 Gbit/s

17.073

6 Gbit/s

18.780

10 Gbit/s

20.658

Mjesečna naknada za uporabu voda - voice kvaliteta

Cijena (kn)

Kapacitet voda

Dužina voda (km)

do 2

do 5

do 15

do 50

do 200

do 400

do 600

>600

512 kbit/s

32  

46  

105  

292  

351  

604  

702  

734  

1 Mbit/s

57  

85  

189  

391  

537  

765  

933  

977  

2 Mbit/s

78  

102  

190  

526  

854  

1.295  

1.619  

1.751  

4 Mbit/s

125  

213  

336  

995  

1.530  

2.301  

2.869  

3.100  

6 Mbit/s

164  

220  

350  

1.210  

1.958  

2.451  

3.041  

3.476  

8 Mbit/s

196  

242  

449  

1.947  

2.420  

3.016  

3.515  

4.036  

10 Mbit/s

203  

270  

686  

2.274  

3.080  

3.762  

4.422  

4.744  

15 Mbit/s

220  

306  

818  

2.534  

3.522  

4.673  

5.335  

5.632  

20 Mbit/s

267  

342  

945  

3.158  

3.772  

4.758  

5.912  

6.052  

30 Mbit/s

336  

373  

1.139  

3.285  

4.448  

5.741  

6.888  

7.372  

40 Mbit/s

367  

487  

1.186  

3.483  

4.708  

6.141  

7.392  

7.846  

50 Mbit/s

530  

673  

1.235  

3.675  

4.924  

6.511  

7.758  

8.432  

60 Mbit/s

571  

745  

1.295  

4.150  

5.125  

7.214  

8.453  

9.372  

70 Mbit/s

611  

810  

1.355  

4.211  

5.405  

7.371  

9.191  

9.607  

80 Mbit/s

616  

934  

1.446  

4.981  

5.704  

7.734  

9.660  

10.114  

90 Mbit/s

713  

960  

1.492  

5.164  

6.322  

8.200  

9.843  

10.600  

100 Mbit/s

745  

982  

1.563  

5.326  

6.959  

8.946  

10.211  

11.050  

200 Mbit/s

811  

1.147  

1.764  

5.432  

7.336  

9.335  

10.977  

11.366  

300 Mbit/s

875  

1.384  

2.592  

5.541  

8.435  

10.139  

11.742  

12.663  

400 Mbit/s

940  

1.669  

3.020  

5.651  

8.881  

10.695  

12.481  

13.018  

500 Mbit/s

1.005  

1.764  

3.339  

5.764  

9.294  

11.177  

12.805  

13.454  

600 Mbit/s

1.070  

2.457  

3.793  

6.189  

9.817  

11.625  

13.570  

14.219  

700 Mbit/s

1.135  

2.672  

4.272  

6.480  

10.114  

12.201  

13.856  

14.600  

800 Mbit/s

1.199  

2.761  

4.701  

7.115  

10.569  

12.540  

14.374  

15.710  

900 Mbit/s

1.265  

3.030  

5.155  

7.400  

10.836  

12.898  

14.413  

15.949  

1 Gbit/s

1.297  

3.535  

5.680  

7.900  

11.183  

13.419  

14.783  

16.404  

2 Gbit/s

1.611  

4.289  

6.873  

9.255  

12.415  

14.678  

16.261  

17.841  

2,5 Gbit/s

1.796  

4.724  

7.561  

10.018  

13.081  

15.351  

17.054  

18.605  

3 Gbit/s

2.001  

5.204  

8.317  

10.843  

13.783  

16.056  

17.888  

19.404  

4 Gbit/s

2.486  

6.313  

10.064  

12.705  

15.301  

17.563  

19.676  

21.103  

6 Gbit/s

3.090  

7.659  

12.177  

14.884  

16.988  

19.211  

21.643  

22.951  

10 Gbit/s

3.838  

9.292  

14.735  

17.439  

18.859  

21.015  

23.808  

24.961  

Mjesečna naknada za uporabu voda - best effort kvaliteta

Cijena (kn)

Kapacitet voda

Dužina voda (km)

do 2

do 5

do 15

do 50

do 200

do 400

do 600

>600

512 kbit/s

22

32

72

202

242

417

484

506

1 Mbit/s

39

59

130

270

370

528

644

674

2 Mbit/s

54

70

131

363

589

893

1116

1208

4 Mbit/s

86

147

232

686

1055

1587

1979

2138

6 Mbit/s

113

152

242

834

1351

1691

2097

2398

8 Mbit/s

135

167

310

1343

1669

2080

2425

2783

10 Mbit/s

140

186

473

1568

2124

2595

3050

3272

15 Mbit/s

152

211

564

1748

2429

3223

3679

3884

20 Mbit/s

184

236

652

2178

2601

3282

4077

4174

30 Mbit/s

232

257

785

2266

3068

3960

4751

5084

40 Mbit/s

253

336

818

2402

3247

4235

5099

5412

50 Mbit/s

366

464

852

2534

3396

4491

5351

5816

60 Mbit/s

394

514

893

2862

3535

4975

5830

6464

70 Mbit/s

422

559

934

2904

3728

5084

6339

6626

80 Mbit/s

425

644

997

3436

3934

5334

6662

6975

90 Mbit/s

492

662

1029

3562

4361

5656

6788

7311

100 Mbit/s

514

677

1078

3673

4800

6170

7043

7621

200 Mbit/s

559

791

1217

3747

5059

6438

7571

7839

300 Mbit/s

604

955

1788

3822

5818

6993

8099

8733

400 Mbit/s

648

1151

2083

3898

6125

7376

8608

8978

500 Mbit/s

693

1217

2303

3975

6410

7709

8832

9279

600 Mbit/s

738

1695

2616

4269

6771

8018

9359

9807

700 Mbit/s

783

1843

2947

4469

6975

8415

9556

10070

800 Mbit/s

827

1904

3242

4907

7290

8649

9914

10835

900 Mbit/s

872

2090

3555

5104

7474

8896

9941

11000

1 Gbit/s

895

2438

3917

5449

7713

9255

10196

11314

2 Gbit/s

1111

2958

4740

6383

8563

10124

11215

12305

2,5 Gbit/s

1239

3258

5215

6909

9022

10588

11762

12832

3 Gbit/s

1380

3589

5736

7479

9506

11074

12337

13383

4 Gbit/s

1715

4354

6941

8762

10553

12113

13570

14554

6 Gbit/s

2131

5282

8399

10265

11716

13250

14927

15829

10 Gbit/s

2647

6409

10163

12027

13007

14494

16420

17216


Privitak 3 – Cijene za vodove putem xWDM tehnologije

Mjesečna naknada po priključnoj točki

Usluga

Cijena (kn)

Mjesečna naknada, po priključnoj točki na mreži:

mjesečno

1 Gbit/s

639

2 Gbit/s

1.086

2,5 Gbit/s

1.150

4 Gbit/s

1.955

10 Gbit/s

2.186

40 Gbit/s

9.397

Mjesečna naknada za uporabu voda

Cijena (kn)

Kapacitet voda

Dužina voda (km)

do 2

do 5

do 15

do 50

do 200

do 400

do 600

>600

1 Gbit/s

2.145

3.358

5.784

9.515

15.020

19.778

21.923

23.230

2 Gbit/s

3.648

5.103

8.648

14.992

24.507

33.836

37.568

38.501

2,5 Gbit/s

3.863

5.765

10.803

16.307

25.917

35.246

39.724

40.843

4 Gbit/s

6.568

8.755

14.446

20.603

30.773

37.396

39.914

42.061

10 Gbit/s

7.342

19.218

24.909

33.398

42.541

50.657

52.803

55.135

40 Gbit/s

31.551

49.006

78.860

108.246

128.309

139.966

147.896

153.488

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.