Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 30. studenog 2016. 15:00
Datum zatvaranja rasprave: 30. prosinca 2016. 15:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plana dodjele za frekvencijski pojas 440 – 470 MHz

Zagreb, studeni 2016.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 9. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa. U konkretnom slučaju predmet javne rasprave je prijedlog Plana dodjele za frekvencijski pojas 440 – 470 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Plan dodjele za frekvencijski pojas 440-470 MHz se donosi za privatne pokretne mreže (PMR/PAMR).

Zbog potpisivanja sporazuma između Austrije, Slovenije i Mađarske o raspodjeli preferencijalnih frekvencijskih blokova u pojasevima  450.000 – 457.400 MHz i 458.400 – 460.000 MHz, kao i 460.000 – 467.400 MHz i 468.400 – 470.000 MHz, potrebno je donijeti plan dodjele koji će omogućiti dodjelu radiofrekvencijskog spektra u navedenom frekvencijskom pojasu i u skladu s tim sporazumom, uz istovremeno zadržavanje tehničkih parametara za postojeće veze.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Pravilnika potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 440 – 470 MHz

Članak 1.

Plan dodjele za frekvencijski pojas 440 – 470 MHz, je kako slijedi:

Tablica 1. Frekvencijski pojas 440 – 470 MHz

Frekvencijsko područje (silazna veza/uzlazna veza – MHz)

Primjena

Širina kanala

Dupleksni razmak

Napomena

440-450/450-460

PMR/PAMR

6,25; 12,5; 25,0 kHz

10 MHz

postojeće veze

460-470/450-460

PMR/PAMR

6,25; 12,5; 25,0 kHz

10 MHz

nove veze*

* Sporazum između Austrije, Slovenije i Mađarske o raspodjeli preferencijalnih frekvencijskih blokova u pojasevima  450.000 – 457.400 MHz i 458.400 – 460.000 MHz, kao i 460.000 – 467.400 MHz i 468.400 – 470.000 MHz

Članak 2.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA:   011-02/16-02/13

URBROJ: 376-03-16-1

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Dražen Lučić

 

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.