Pripremam raspravu
Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 23. studenog 2017. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 11. prosinca 2017. 14:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Prijedlog Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama

Zagreb, studeni 2017.

I. UVOD

HAKOM je praćenjem objave namjere gradnje svjetlovodne distribucijske mreže (dalje: SDM) u Republici Hrvatskoj zamijetio nedovoljni interes za gradnjom. Izgradnja FTTH priključaka nije u skladu s očekivanjima pa bi se određenim promjenama u propisima koji reguliraju ovo područje, stvorili povoljniji uvjeti koji bi omogućili veću slobodu kod planiranja, projektiranja i izgradnje SDM.

Analizirao se učinak Pravilnika na tržište, zapreke gradnji SDM, učinci koje bi stavljanje izvan snage Pravilnika imalo na tržište.

Obrazloženje:

Smatra se da će stavljanjem Pravilnika izvan snage doći do potpune liberalizacije u tehnološkom i poslovnom modelu načina gradnje svjetlovodne pristupne mreže, što bi trebalo rezultirati većim investicijama i većem broju izgrađenih priključaka.

Pojačana izgradnja pristupnih mreže trebala bi osigurati implementaciju i drugih tehnoloških rješenja primjerice FTTB,  FTTDP, a koji također osiguravaju širokopojasni pristup s brzinama većim od 100 Mbit/s.

Postojeći Pravilnik nije proizveo očekivane rezultate u smislu zajedničkog korištenja izgrađene SDM.

Dodatne obveze u pogledu gradnje kućne instalacije, osim onih koje su propisane odredbama ZEK-a, dodatno su destimulirajuće za izgradnju pristupne mreže.

Stavljanje izvan snage Pravilnika omogućiti će jednostavniju i troškovno efikasniju gradnju u odnosu na konvencionalne metode (postiže se uštedama u broju niti i parcijalnom izvedbom kućnih instalacija);

Ukida se obveza planiranja obuhvata od minimalno 300 korisničkih jedinica, što bi trebalo omogućiti investitorima lakšu odluku da idu u izgradnju po principu manjih mreža te će u konačnici biti više manjih mreža s ukupno većim brojem priključaka.

Ukida se obveza projektiranja/izgradnje 1,2 niti po korisničkoj jedinici, odnosno kapacitiranje distribucijske mreže veće 20% od broja korisničkih jedinica, što bi trebalo dovesti do manjeg broja niti i posljedično do niže cijene po priključku.

Stavljanjem izvan snage Pravilnika trebalo bi otvoriti mogućnost fleksibilnim oblicima zajedničkog investiranja, koje su operatori prepoznali kao vrlo važan poslovni model.

II. TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Pravilnika.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Temeljem članka 24. stavak 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PRAVILNIKA O SVJETLOVODNIM DISTRIBUCIJSKIM MREŽAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (»Narodne novine« broj 57/14).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, …. 2017.

                                                           PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                    dr. sc. Dražen Lučić

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.