Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 05. ožujka 2019. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 29. ožujka 2019. 12:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE

KOJI SE KORISTE ZA MIKROVALNE VEZE

Članak 1.

Plan dodjele za frekvencijski pojaseve koji se koristi za mikrovalne veze, je kako slijedi:

Tablica 1. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 2 GHz

Frekvencijski raspon:

2085 – 2110 MHz

Kanalni raspored:

Izvedeni raspored unutar donjeg dijela CEPT Rec. T/R 13-01 Annex C

ETSI norma:

EN 300 454

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Jednosmjerne mikrovalne veze za prijenos modulacije (radio). Analogne i digitalne.

Pojas je podijeljen u dvije grupe nosilaca koji se kombiniraju ako se veza ostvaruje u više skokova (hopova)

Mogući kanalni rasporedi:

0,25 MHz

Dupleksni razmak:

-

Centralna frekvencija f0:

-

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 15.

Tablica 2. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 4 GHz

Frekvencijski raspon:

3800 – 4200 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC 12-08, Annex B (ITU-R F.382)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

 

Mogući kanalni rasporedi:

29 MHz

Dupleksni razmak:

213 MHz

Centralna frekvencija f0:

4003,5

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 16.

Tablica 3. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje donjih 6 GHz (L6)

Frekvencijski raspon:

5925 – 6425 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC 14-01 (ITU-R F.383)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom gornjih 6 GHz.

Mogući kanalni rasporedi:

29,65 MHz

Dupleksni razmak:

252,04 MHz

Centralna frekvencija f0:

6175 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 17.

Tablica 4. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje gornjih 6 GHz (U6)

Frekvencijski raspon:

6425 – 7125 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC 14-02 Annex 1 (ITU-R F.385)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Koristi se dio CEPT preporuke koja kao osnovu uzima 40 MHz kanale.

Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom donjih 6 GHz.

Mogući kanalni rasporedi:

20; 40; 80 MHz

Dupleksni razmak:

340 MHz

Centralna frekvencija f0:

6770 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 18.

Tablica 5. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 7,2 GHz

Frekvencijski raspon:

7125 – 7425 MHz

Kanalni raspored:

ITU-R F.385 (CEPT/ECC/REC/(02)06)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

S obzirom da je pojas 7250 – 7375 MHz namijenjen za vojnu uporabu, ne koristi se niti jedan od preporukama (ITU, CEPT) predviđenih kanalnih rasporeda.

 

Raspored odašiljačkih donjih i gornjih strana mora biti usklađen s frekvencijskim pojasom 7.5 GHz.

Mogući kanalni rasporedi:

-

Dupleksni razmak:

-

Centralna frekvencija f0:

7275 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

-


Tablica 6. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 7,5 GHz

Frekvencijski raspon:

7425 – 7725 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ECC/REC/(02)06, Annex 1

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Stari kanalni raspored rađen je u skladu s ITU-R F.385 (osnovna preporuka i annex 1) koji predviđa 161 MHz dupleksni razmak za kanale uže od 28 MHz. Zbog usklađivanja s CEPT-ovom preporukom nove dodjele za kanale 7 i 14 MHz imaju 154 MHz dupleksni razmak.

Mogući kanalni rasporedi:

7; 14; 28 MHz

Dupleksni razmak:

154 MHz

Centralna frekvencija f0:

7575 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 19.

Tablica 7. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje donjih 8 GHz (L8)

Frekvencijski raspon:

7725 – 8275 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ECC/REC/(02)06  (ITU-R F.386, Annex 3)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Pojas 7900 – 8025 MHz je namijenjen za voj./civ. uporabu

Mogući kanalni rasporedi:

29,65; 59,3 MHz

Dupleksni razmak:

311,32 MHz

Centralna frekvencija f0:

8000 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 20.

Tablica 8. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje gornjih 8 GHz (U8)

Frekvencijski raspon:

8275 – 8500 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ECC/REC/(02)06  (ITU-R F.386, Annex 3)

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Kanalni raspored 28 MHz nastao je spajanjem dvaju susjednih 14 MHz kanala iz ITU-R F.386 annex 3

Mogući kanalni rasporedi:

14; 28 MHz

Dupleksni razmak:

119 MHz

Centralna frekvencija f0:

8387,5 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 21.

Tablica 9. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 11 GHz

Frekvencijski raspon:

10700 – 11700 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC 12-06

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Frekvencijski pojas dijeli se sa satelitskim FSS vezama, te se koristi samo u slučajevima da nije moguće realizirati vezu u frekvencijskom pojasu 13 GHz.

Za veze velikih kapaciteta.

Mogući kanalni rasporedi:

40 MHz

Dupleksni razmak:

490 MHz

Centralna frekvencija f0:

11200 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 22.

Tablica 10. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 13 GHz

Frekvencijski raspon:

12750 – 13250 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC  12-02

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

 

Mogući kanalni rasporedi:

1,75; 3,5; 7; 14; 28 i 56 MHz

Dupleksni razmak:

266 MHz

Centralna frekvencija f0:

12966 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 23.

Tablica 11. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 14 GHz

Frekvencijski raspon:

14500 – 14620 / 15230 – 15350 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/REC 12-07

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

Koristi se za jednosmjerne analogne veze TV koncesionara.

Iako preporuka definira veći broj kanalnih rasporeda, koristi se samo 28 MHz frekvencijski raster.

Mogući kanalni rasporedi:

28 MHz

Dupleksni razmak:

-

Centralna frekvencija f0:

14924 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 24.

Tablica 12. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 18 GHz

Frekvencijski raspon:

17700 - 19700 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC TR 12-03

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

 

Napomene:

Iznimno, za kanale širine 6,875 MHZ i manje, moguće je koristiti kanalni raspored prema tablici 25.

Mogući kanalni rasporedi:

3,4375; 6,875; 13,75; 27,5; 55 i 110 MHz

Dupleksni razmak:

1010 MHz

Centralna frekvencija f0:

18700 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 25., Tablica 26.

Tablica 13. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 23 GHz

Frekvencijski raspon:

22000 – 22600 / 23000 - 23600 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/ TR 13-02, Annex A

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

-

Mogući kanalni rasporedi:

3,5; 7; 14; 28; 56 i 112 MHz

Dupleksni razmak:

1008 MHz

Centralna frekvencija f0:

21196 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 27.

Tablica 14. MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 38 GHz

Frekvencijski raspon:

37000 - 39500 MHz

Kanalni raspored:

CEPT/ERC/TR 12-01

ETSI norma:

EN 302 217

Ostale ETSI norme:

-

Napomene:

 

Mogući kanalni rasporedi:

3,5; 7; 14; 28; 56 i  112 MHz

Dupleksni razmak:

1260 MHz

Centralna frekvencija f0:

38248 MHz

Tablica kanalnog rasporeda:

Tablica 28.

Tablica 15.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 2 GHz

0,25 MHz

 

0,25 MHz

n

fnosilacDONJI

n'

fnosilacGORNJI

1

2087,75

 

1

2101,75

 

2

2088

 

2

2102

 

3

2088,25

 

3

2102,25

 

4

2088,5

 

4

2102,5

 

5

2088,75

 

5

2102,75

 

6

2089

 

6

2103

 

7

2089,25

 

7

2103,25

 

8

2089,5

 

8

2103,5

 

9

2089,75

 

9

2103,75

 

10

2090

 

10

2104

 

11

2090,25

 

11

2104,25

 

12

2090,5

 

12

2104,5

 

13

2090,75

 

13

2104,75

 

14

2091

 

14

2105

 

15

2091,25

 

15

2105,25

 

16

2091,5

 

16

2105,5

 

17

2091,75

 

17

2105,75

 

18

2092

 

18

2106

 

19

2092,25

 

19

2106,25

 

20

2092,5

 

20

2106,5

 

21

2092,75

 

21

2106,75

 

22

2093

 

22

2107

 

23

2093,25

 

23

2107,25

 

24

2093,5

 

24

2107,5

 

25

2093,75

 

25

2107,75

 

26

2094

 

26

2108

 

27

2094,25

 

27

2108,25

 

28

2094,5

 

28

2108,5

 

29

2094,75

 

29

2108,75

 

30

2095

 

30

2109

 

Tablica 16.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 4 GHz

29 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

3824,5

1'

4037,5

2

3853,5

2'

4066,5

3

3882,5

3'

4095,5

4

3911,5

4'

4124,5

5

3940,5

5'

4153,5

6

3969,5

6'

4182,5


Tablica 17.  Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje donjih 6 GHz (L6)

29,65 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

5945,2

1'

6197,24

2

5974,85

2'

6226,89

3

6004,5

3'

6256,54

4

6034,15

4'

6286,19

5

6063,8

5'

6315,84

6

6093,45

6'

6345,49

7

6123,1

7'

6375,14

8

6152,75

8'

6404,79

Tablica 18. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje gornjih 6 GHz (U6)

20 MHz

40 MHz

80 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

6440

1'

6780

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6460

1'

6800

1

6480

1'

6820

2

6460

2'

6800

3

6480

3'

6820

2

6500

2'

6840

4

6500

4'

6840

5

6520

5'

6860

3

6540

3'

6880

2

6560

2'

6900

6

6540

6'

6880

7

6560

7'

6900

4

6580

4'

6920

8

6580

8'

6920

9

6600

9'

6940

5

6620

5'

6960

3

6640

3'

6980

10

6620

10'

6960

11

6640

11'

6980

6

6660

6'

7000

12

6660

12'

7000

13

6680

13'

7020

7

6700

7'

7040

4

6720

4'

7060

14

6700

14'

7040

15

6720

15'

7060

8

6740

8'

7080

16

6740

16'

7080

 

 

 

 

Tablica 19. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 7,5 GHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

7431,5

1'

7585,5

1

7435

1'

7589

1

7442

1'

7596

2

7438,5

2'

7592,5

3

7445,5

3'

7599,5

2

7449

2'

7603

4

7452,5

4'

7606,5

5

7459,5

5'

7613,5

3

7463

3'

7617

2

7470

2'

7624

6

7466,5

6'

7620,5

7

7473,5

7'

7627,5

4

7477

4'

7631

8

7480,5

8'

7634,5

9

7487,5

9'

7641,5

5

7491

5'

7645

3

7498

3'

7652

10

7494,5

10'

7648,5

11

7501,5

11'

7655,5

6

7505

6'

7659

12

7508,5

12'

7662,5

13

7515,5

13'

7669,5

7

7519

7'

7673

4

7526

4'

7680

14

7522,5

14'

7676,5

15

7529,5

15'

7683,5

8

7533

8'

7687

16

7536,5

16'

7690,5

17

7543,5

17'

7697,5

9

7547

9'

7701

5

7554

5'

7708

18

7550,5

18'

7704,5

19

7557,5

19'

7711,5

10

7561

10'

7715

20

7564,5

20'

7718,5

Tablica 20. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje donjih 8 GHz (L8)

29,65 MHz

59,3 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

7747,7

1'

8059,02

1

7762,525

1'

8073,845

2

7777,35

2'

8088,67

3

7807

3'

8118,32

2

7821,825

2'

8133,145

4

7836,65

4'

8147,97

5

7866,3

5'

8177,62

3

7881,125

3'

8192,445

6

7895,95

6'

8207,27

7

7925,6

7'

8236,92

4

7940,425

4'

8251,745

8

7955,25

8'

8266,57

Tablica 21. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje gornjih 8 GHz (U8)

14 MHz

28 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

8293

1'

8412

1

8300

1'

8419

2

8307

2'

8426

3

8321

3'

8440

2

8328

2'

8447

4

8335

4'

8454

5

8349

5'

8468

3

8356

3'

8475

6

8363

6'

8482

Tablica 22. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 11 GHz

40 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

10735

1'

11225

2

10775

2'

11265

3

10815

3'

11305

4

10855

4'

11345

5

10895

5'

11385

6

10935

6'

11425

7

10975

7'

11465

8

11015

8'

11505

9

11055

9'

11545

10

11095

10'

11585

11

11135

11'

11625

12

11175

12'

11665

Tablica 23. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 13 GHz

1,75 MHz

3,5 MHz

7 MHz

14 MHz

28 MHz

56 MHz

n

fnosilac

n'

f'nosilac

n

fnosilac

n'

f'nosilac

n

fnosilac

n'

f'nosilac

n

fnosilac

n'

f'nosilac

n

fnosilac

n'

f'nosilac

n

fnosilac

n'

f'nosilac

1

12751,875

1'

13017,875

1

12752,75

1'

13018,75

1

12754,5

1'

13020,5

1

12758

1'

13024

1

12765

1'

13031

1

12779

1'

13045

2

12753,625

2'

13019,625

3

12755,375

3'

13021,375

2

12756,25

2'

13022,25

4

12757,125

4'

13023,125

5

12758,875

5'

13024,875

3

12759,75

3'

13025,75

2

12761,5

2'

13027,5

6

12760,625

6'

13026,625

7

12762,375

7'

13028,375

4

12763,25

4'

13029,25

8

12764,125

8'

13030,125

9

12765,875

9'

13031,875

5

12766,75

5'

13032,75

3

12768,5

3'

13034,5

2

12772

2'

13038

10

12767,625

10'

13033,625

11

12769,375

11'

13035,375

6

12770,25

6'

13036,25

12

12771,125

12'

13037,125

13

12772,875

13'

13038,875

7

12773,75

7'

13039,75

4

12775,5

4'

13041,5

14

12774,625

14'

13040,625

15

12776,375

15'

13042,375

8

12777,25

8'

13043,25

16

12778,125

16'

13044,125

17

12779,875

17'

13045,875

9

12780,75

9'

13046,75

5

12782,5

5'

13048,5

3

12786

3'

13052

2

12793

2'

13059

18

12781,625

18'

13047,625

19

12783,375

19'

13049,375

10

12784,25

10'

13050,25

20

12785,125

20'

13051,125

21

12786,875

21'

13052,875

11

12787,75

11'

13053,75

6

12789,5

6'

13055,5

22

12788,625

22'

13054,625

23

12790,375

23'

13056,375

12

12791,25

12'

13057,25

24

12792,125

24'

13058,125

25

12793,875

25'

13059,875

13

12794,75

13'

13060,75

7

12796,5

7'

13062,5

4

12800

4'

13066

26

12795,625

26'

13061,625

27

12797,375

27'

13063,375

14

12798,25

14'

13064,25

28

12799,125

28'

13065,125

29

12800,875

29'

13066,875

15

12801,75

15'

13067,75

8

12803,5

8'

13069,5

30

12802,625

30'

13068,625

31

12804,375

31'

13070,375

16

12805,25

16'

13071,25

32

12806,125

32'

13072,125

33

12807,875

33'

13073,875

17

12808,75

17'

13074,75

9

12810,5

9'

13076,5

5

12814

5'

13080

3

12821

3'

13087

2

12835

2'

13101

34

12809,625

34'

13075,625

35

12811,375

35'

13077,375

18

12812,25

18'

13078,25

36

12813,125

36'

13079,125

37

12814,875

37'

13080,875

19

12815,75

19'

13081,75

10

12817,5

10'

13083,5

38

12816,625

38'

13082,625

39

12818,375

39'

13084,375

20

12819,25

20'

13085,25

40

12820,125

40'

13086,125

41

12821,875

41'

13087,875

21

12822,75

21'

13088,75

11

12824,5

11'

13090,5

6

12828

6'

13094

42

12823,625

42'

13089,625

43

12825,375

43'

13091,375

22

12826,25

22'

13092,25

44

12827,125

44'

13093,125

45

12828,875

45'

13094,875

23

12829,75

23'

13095,75

12

12831,5

12'

13097,5

46

12830,625

46'

13096,625

47

12832,375

47'

13098,375

24

12833,25

24'

13099,25

48

12834,125

48'

13100,125

49

12835,875

49'

13101,875

25

12836,75

25'

13102,75

13

12838,5

13'

13104,5

7

12842

7'

13108

4

12849

4'

13115

50

12837,625

50'

13103,625

51

12839,375

51'

13105,375

26

12840,25

26'

13106,25

52

12841,125

52'

13107,125

53

12842,875

53'

13108,875

27

12843,75

27'

13109,75

14

12845,5

14'

13111,5

54

12844,625

54'

13110,625

55

12846,375

55'

13112,375

28

12847,25

28'

13113,25

56

12848,125

56'

13114,125

57

12849,875

57'

13115,875

29

12850,75

29'

13116,75

15

12852,5

15'

13118,5

8

12856

8'

13122

58

12851,625

58'

13117,625

59

12853,375

59'

13119,375

30

12854,25

30'

13120,25

60

12855,125

60'

13121,125

61

12856,875

61'

13122,875

31

12857,75

31'

13123,75

16

12859,5

16'

13125,5

62

12858,625

62'

13124,625

63

12860,375

63'

13126,375

32

12861,25

32'

13127,25

64

12862,125

64'

13128,125

65

12863,875

65'

13129,875

33

12864,75

33'

13130,75

17

12866,5

17'

13132,5

9

12870

9'

13136

5

12877

5'

13143

3

12891

3'

13157

66

12865,625

66'

13131,625

67

12867,375

67'

13133,375

34

12868,25

34'

13134,25

68

12869,125

68'

13135,125

69

12870,875

69'

13136,875

35

12871,75

35'

13137,75

18

12873,5

18'

13139,5

70

12872,625

70'

13138,625

71

12874,375

71'

13140,375

36

12875,25

36'

13141,25

72

12876,125

72'

13142,125

73

12877,875

73'

13143,875

37

12878,75

37'

13144,75

19

12880,5

19'

13146,5

10

12884

10'

13150

74

12879,625

74'

13145,625

75

12881,375

75'

13147,375

38

12882,25

38'

13148,25

76

12883,125

76'

13149,125

77

12884,875

77'

13150,875

39

12885,75

39'

13151,75

20

12887,5

20'

13153,5

78

12886,625

78'

13152,625

79

12888,375

79'

13154,375

40

12889,25

40'

13155,25

80

12890,125

80'

13156,125

81

12891,875

81'

13157,875

41

12892,75

41'

13158,75

21

12894,5

21'

13160,5

11

12898

11'

13164

6

12905

6'

13171

82

12893,625

82'

13159,625

83

12895,375

83'

13161,375

42

12896,25

42'

13162,25

84

12897,125

84'

13163,125

85

12898,875

85'

13164,875

43

12899,75

43'

13165,75

22

12901,5

22'

13167,5

86

12900,625

86'

13166,625

87

12902,375

87'

13168,375

44

12903,25

44'

13169,25

88

12904,125

88'

13170,125

89

12905,875

89'

13171,875

45

12906,75

45'

13172,75

23

12908,5

23'

13174,5

12

12912

12'

13178

90

12907,625

90'

13173,625

91

12909,375

91'

13175,375

46

12910,25

46'

13176,25

92

12911,125

92'

13177,125

93

12912,875

93'

13178,875

47

12913,75

47'

13179,75

24

12915,5

24'

13181,5

94

12914,625

94'

13180,625

95

12916,375

95'

13182,375

48

12917,25

48'

13183,25

96

12918,125

96'

13184,125

97

12919,875

97'

13185,875

49

12920,75

49'

13186,75

25

12922,5

25'

13188,5

13

12926

13'

13192

7

12933

7'

13199

4

12947

4'

13213

98

12921,625

98'

13187,625

99

12923,375

99'

13189,375

50

12924,25

50'

13190,25

100

12925,125

100'

13191,125

101

12926,875

101'

13192,875

51

12927,75

51'

13193,75

26

12929,5

26'

13195,5

102

12928,625

102'

13194,625

103

12930,375

103'

13196,375

52

12931,25

52'

13197,25

104

12932,125

104'

13198,125

105

12933,875

105'

13199,875

53

12934,75

53'

13200,75

27

12936,5

27'

13202,5

14

12940

14'

13206

106

12935,625

106'

13201,625

107

12937,375

107'

13203,375

54

12938,25

54'

13204,25

108

12939,125

108'

13205,125

109

12940,875

109'

13206,875

55

12941,75

55'

13207,75

28

12943,5

28'

13209,5

110

12942,625

110'

13208,625

111

12944,375

111'

13210,375

56

12945,25

56'

13211,25

112

12946,125

112'

13212,125

113

12947,875

113'

13213,875

57

12948,75

57'

13214,75

29

12950,5

29'

13216,5

15

12954

15'

13220

8

12961

8'

13227

114

12949,625

114'

13215,625

115

12951,375

115'

13217,375

58

12952,25

58'

13218,25

116

12953,125

116'

13219,125

117

12954,875

117'

13220,875

59

12955,75

59'

13221,75

30

12957,5

30'

13223,5

118

12956,625

118'

13222,625

119

12958,375

119'

13224,375

60

12959,25

60'

13225,25

120

12960,125

120'

13226,125

121

12961,875

121'

13227,875

61

12962,75

61'

13228,75

31

12964,5

31'

13230,5

16

12968

16'

13234

122

12963,625

122'

13229,625

123

12965,375

123'

13231,375

62

12966,25

62'

13232,25

124

12967,125

124'

13233,125

125

12968,875

125'

13234,875

63

12969,75

63'

13235,75

32

12971,5

32'

13237,5

126

12970,625

126'

13236,625

127

12972,375

127'

13238,375

64

12973,25

64'

13239,25

128

12974,125

128'

13240,125

Tablica 24. Frekvencijski nosioci, frekvencijsko područje 14 GHz

28 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

14515

1'

15243

2

14543

2'

15271

3

14571

3'

15299

4

14599

4'

15327

Tablica 25. Frekvencijski nosioci 6,875 MHz, alternativni raspored, frekvencijsko područje 18 GHz

6,875 MHz

n

fnosilac

n'

fnosilac'

1

17707,00

1'

18717,00

2

17713,75

2'

18723,75

3

17720,75

3'

18730,75

4

17727,50

4'

18737,50

5

17734,50

5'

18744,50

6

17741,25

6'

18751,25

7

17748,25

7'

18758,25

8

17755,00

8'

18765,00

9

17762,00

9'

18772,00

10

17768,75

10'

18778,75

11

17775,75

11'

18785,75

12

17782,50

12'

18792,50

13

17789,50

13'

18799,50

14

17796,25

14'

18806,25

15

17803,25

15'

18813,25

16

17810,00

16'

18820,00

17

17817,00

17'

18827,00

18

17823,75

18'

18833,75

19

17830,75

19'

18840,75

20

17837,50

20'

18847,50

21

17844,50

21'

18854,50

22

17851,25

22'

18861,25

23

17858,25

23'

18868,25

24

17865,00

24'

18875,00

25

17872,00

25'

18882,00

26

17878,75

26'

18888,75

27

17885,75

27'

18895,75

28

17892,50

28'

18902,50

29

17899,50

29'

18909,50

30

17906,25

30'

18916,25

31

17913,25

31'

18923,25

32

17920,00

32'

18930,00

33

17927,00

33'

18937,00

34

17933,75

34'

18943,75

35

17940,75

35'

18950,75

36

17947,50

36'

18957,50

37

17954,50

37'

18964,50

38

17961,25

38'

18971,25

39

17968,25

39'

18978,25

40

17975,00

40'

18985,00

41

17982,00

41'

18992,00

42

17988,75

42'

18998,75

43

17995,75

43'

19005,75

44

18002,50

44'

19012,50

45

18009,50

45'

19019,50

46

18016,25

46'

19026,25

47

18023,25

47'

19033,25

48

18030,00

48'

19040,00

49

18037,00

49'

19047,00

50

18043,75

50'

19053,75

51

18050,75

51'

19060,75

52

18057,50

52'

19067,50

53

18064,50

53'

19074,50

54

18071,25

54'

19081,25

55

18078,25

55'

19088,25

56

18085,00

56'

19095,00

57

18092,00

57'

19102,00

58

18098,75

58'

19108,75

59

18105,75

59'

19115,75

60

18112,50

60'

19122,50

61

18119,50

61'

19129,50

62

18126,25

62'

19136,25

63

18133,25

63'

19143,25

64

18140,00

64'

19150,00

65

18147,00

65'

19157,00

66

18153,75

66'

19163,75

67

18160,75

67'

19170,75

68

18167,50

68'

19177,50

69

18174,50

69'

19184,50

70

18181,25

70'

19191,25

71

18188,25

71'

19198,25

72

18195,00

72'

19205,00

73

18202,00

73'

19212,00

74

18208,75

74'

19218,75

75

18215,75

75'

19225,75

76

18222,50

76'

19232,50

77

18229,50

77'

19239,50

78

18236,25

78'

19246,25

79

18243,25

79'

19253,25

80

18250,00

80'

19260,00

81

18257,00

81'

19267,00

82

18263,75

82'

19273,75

83

18270,75

83'

19280,75

84

18277,50

84'

19287,50

85

18284,50

85'

19294,50

86

18291,25

86'

19301,25

87

18298,25

87'

19308,25

88

18305,00

88'

19315,00

89

18312,00

89'

19322,00

90

18318,75

90'

19328,75

91

18325,75

91'

19335,75

92

18332,50

92'

19342,50

93

18339,50

93'

19349,50

94

18346,25

94'

19356,25

95

18353,25

95'

19363,25

96

18360,00

96'

19370,00

97

18367,00

97'

19377,00

98

18373,75

98'

19383,75

99

18380,75

99'

19390,75

100

18387,50

100'

19397,50

101

18394,50

101'

19404,50

102

18401,25

102'

19411,25

103

18408,25

103'

19418,25

104

18415,00

104'

19425,00

105

18422,00

105'

19432,00

106

18428,75

106'

19438,75

107

18435,75

107'

19445,75

108

18442,50

108'

19452,50

109

18449,50

109'

19459,50

110

18456,25

110'

19466,25

111

18463,25

111'

19473,25

112

18470,00

112'

19480,00

113

18477,00

113'

19487,00

114

18483,75

114'

19493,75

115

18490,75

115'

19500,75

116

18497,50

116'

19507,50

117

18504,50

117'

19514,50

118

18511,25

118'

19521,25

119

18518,25

119'

19528,25

120

18525,00

120'

19535,00

121

18532,00

121'

19542