Pripremam raspravu
Javna rasprava - Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 17. rujna 2020. 15:30
Datum zatvaranja rasprave: 02. listopada 2020. 16:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve

880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

Zagreb, rujan 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

EC odlukama 2009/766/EC i (EU) 2018/637 harmonizirani su frekvencijski pojasevi 880-915/925-960 MHz (dalje: 900 MHz) i 1710-1785/1805-1880 MHz (dalje: 1800 MHz) za elektroničke komunikacijske mreže i usluge. ECC odlukom ECC/DEC/(06)13 navedeni frekvencijski pojasevi namijenjeni su za UMTS, LTE, 5G NR, WiMAX i IoT sustave.

ECC Izviješćem 297 potvrđeno je da se frekvencijski pojasevi 900 i 1800 MHz, osim za LTE neaktivne antenske sustave, mogu upotrebljavati za implementaciju LTE/5G NR aktivnih antenskih sustava u frekvencijskom pojasu 1800 MHz i 5G NR neaktivnih antenskih sustava u frekvencijskim pojasevima 900 i 1800 MHz.

Tehnički uvjeti definirani ECC odlukom ECC/DEC/(06)13 za LTE sustave mogu se primijeniti i za 5G NR neaktivne antenske sustava u frekvencijskim pojasevima 900 i 1800 MHz, uključujući i SUL način rada te LTE/5G NR aktivne antenske sustava u frekvencijskom pojasu 1800 MHz.

ECC Odlukom ECC/DEC/(06)13 odnosno ECC Izviješćem 297 propisani su sljedeći tehnički zahtjevi:

-          Frekvencijski razmak od 200 kHz ili više između ruba 5G NR kanala i GSM ruba kanala. Ovaj zahtjev je ispunjen specifikacijom 5G NR kanala (širina kanala 5 MHZ ili više. Isto vrijedi kod koegzistencije između 5G NR i EC-GSM-IoT sustava;

-          Frekvencijski razmak nije potreban između 5G NR ruba kanala i UMTS  ruba kanala

-          Frekvencijski razmak nije potreban između 5G NR ruba kanala i LTE ruba kanla. Isto vrijedi kod koegzistencije između 5G NR i LTE MTC/eMTC sustava;

-          Frekvencijski razmak nije potreban između 5G NR rubova kanala dviju susjednih mreža;

-          Frekvencijski razmak od 200 kHz ili više između ruba 5G NR kanala i ruba kanala kod samostalne NB-IoT implementacije susjednih mreža. Ovaj zahtjev je ispunjen specifikacijom 5G NR kanala (širina kanala 5 MHZ ili više)

Uzimajući u obzir navedeno, te činjenicu da je postojećim planom dodjele određeno da razmak između rubova GSM, UMTS ili LTE kanala između dva operatora nije obavezan u nekoordiniranom načinu rada predlažu se sljedeće izmjene u Planu dodjele radijskih frekvencija za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz:

HAKOM stoga predlaže izmjene postojećeg Plana dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz na način da se u navedenom frekvencijskom pojasu omogući 5G NR tehnologija te se posljedično propisuju potrebni tehnički uvjeti bazne postaje i krajnje postaje u navedenom frekvencijskom pojasu.

Radi preciznosti i jasnoće propisa predmet javne rasprave je novi Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz.

Imajući u vidu da predložene izmjene Plana ne predstavljaju dodatne obveze za adresate predmetnih Planova te da su iste u interesu kako operatora tako i razvoja tehnologije i novih usluga u okviru dostupnih resursa, predloženo je stupanje na snagu Planova prvog dana nakon objave u Narodnim novinama.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Plana dodjele potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve

880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz

Članak 1.

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz  propisan je u Tablici 1.

Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)

Područje uporabe

Primjena

Raster

Širina kanala

Napomena

880-915/925-960

Republika Hrvatska

GSM

200 kHz

200 kHz

3

UMTS

200 kHz

Nominalno 5 MHz

1, 3

LTE

100 kHz

1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz

2, 3, 4

5G NR

100 kHz

5; 10; 15; 20 MHz

3,  5

1710-1785/1805-1880

Republika Hrvatska

GSM

200 kHz

200 kHz

3

UMTS

200 kHz

Nominalno 5 MHz

3

LTE

100 kHz

1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz

3, 4

5G NR

100 kHz

5; 10; 15; 20 MHz

3

1 -nije dopuštena uporaba nosioca frekvencije 882,4 MHz kod uzlazne veze i 927,4 MHz kod silazne veze;

2 -minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba LTE kanala iznosi 200 kHz, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a;

3 - razmak između rubova GSM, UMTS, LTE i 5G NR između dva operatora nije obavezan u nekoordiniranom načinu rada, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a, a GSM obuhvaća EC-GSM-IoT;

4 - uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz;

5 - minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba 5G NR kanala iznosi 200 kHz.

Članak 2.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

KLASA:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.