Pripremam raspravu
Javna rasprava - prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 24. rujna 2020. 16:00
Datum zatvaranja rasprave: 15. listopada 2020. 12:00
Uključi prikaz broja:

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.