Pripremam raspravu
Javna rasprava - Dopune Plana numeriranja
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 15. listopada 2020. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 16. studenog 2020. 12:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

DOPUNA PLANA NUMERIRANJA

Zagreb, listopad 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA

Člankom 12. stavkom 1. točkom 1. i člankom 69. stavkom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje Plana numeriranja.

II. OCJENA STANJA I OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Pojavom korištenja brojeva u okviru internetskih aplikacija došlo je do promjena na tržištu.

S obzirom na razvoj i potrebe tržišta (pojava internetskih aplikacija) potrebna je izmjena Plana numeriranja (NN br. 129/15 i 124/19) kojom će se operatorima omogućiti dodjela peteroznamenkastog NDC raspona namijenjenog za usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama.

Stoga se, zbog djelotvornijeg upravljanja adresama i brojevima, predlaže izmjena postojećeg Plana numeriranja na način da se isti dopuni peteroznamenkastim NDC-om za usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, slijedom čega je u Tablici 1 dodan sljedeći novi redak:

975xy

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 2-9

y = 0-9

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA

Prilaže se tekst Nacrta Dopuna Plana numeriranja.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 69. stavka 5. Zakona o elektroničkim  komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

DOPUNE PLANA NUMERIRANJA

Članak 1.

U Planu numeriranja (Narodne novine, br. 129/15 i 124/19), Tablica 1. Nacionalni brojevi dopunjuje se  na način da sada glasi:

Nacionalni brojevi

(1)

(2)

(3)

(4)

NDC

Duljina NSN broja*

Svrha korištenja (E.164)

Dodatne informacije

Maks.

Min.

1

8

8

Zemljopisni broj

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

20

9

8

Zemljopisni broj

Dubrovačko - neretvanska županija

21

9

8

Zemljopisni broj

Splitsko - dalmatinska županija

22

9

8

Zemljopisni broj

Šibensko - kninska županija

23

9

8

Zemljopisni broj

Zadarska županija

2x

-

-

Rezervirano

x = 4-9

31

9

8

Zemljopisni broj

Osječko - baranjska županija

32

9

8

Zemljopisni broj

Vukovarsko - srijemska županija

33

9

8

Zemljopisni broj

Virovitičko - podravska županija

34

9

8

Zemljopisni broj

Požeško - slavonska županija

35

9

8

Zemljopisni broj

Brodsko - posavska županija

3x

-

-

Rezervirano

x = 0, 6-9

40

9

8

Zemljopisni broj

Međimurska županija

42

9

8

Zemljopisni broj

Varaždinska županija

43

9

8

Zemljopisni broj

Bjelovarsko - bilogorska županija

44

9

8

Zemljopisni broj

Sisačko - moslavačka županija

47

9

8

Zemljopisni broj

Karlovačka županija

48

9

8

Zemljopisni broj

Koprivničko - križevačka županija

49

9

8

Zemljopisni broj

Krapinska - zagorska županija

4x

-

-

Rezervirano

x = 1, 5-6

51

9

8

Zemljopisni broj

Primorsko - goranska županija

52

9

8

Zemljopisni broj

Istarska županija

53

9

8

Zemljopisni broj

Ličko - senjska županija

5x

-

-

Rezervirano

x = 0, 4-9

60

8

6

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge općeg sadržaja

609**

8

6

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći

61

8

6

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge glasovanja

64

8

8

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu

65

8

8

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge nagradnih igara

69

8

8

Nezemljopisni broj - posebna tarifa

Usluge namijenjene djeci

6x

-

-

Rezervirano

x = 2, 3, 6-8

72

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge jedinstvenog pristupnog broja

74

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge osobnog broja

75

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge osobnog broja

76

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge pristupa internetu

77

8

8

Nezemljopisni broj

Usluge pristupa internetu

7x

-

-

Rezervirano

x = 0, 1, 3, 8, 9

800

9

7

Nezemljopisni broj - besplatni poziv

-

801

9

7

Nezemljopisni broj - besplatni poziv

Unaprijed plaćene usluge prijenosa govora putem interneta (eng. calling card)

890xy

10

10

Nezemljopisni broj -M2M usluge

Slobodno

x, y = 0-9

89xy

10

10

Nezemljopisni broj -M2M usluge

Slobodno

x = 1-4, y = 0-9

89xy

10

10

Nezemljopisni broj -M2M usluge

Rezervirano

x = 5-9, y = 0-9

8x

-

-

Rezervirano

x = 1-8

901

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

90x

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 2-9

91

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

92

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

93

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno

94

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno

95

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

96

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno

970

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

9751

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

975x

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 2-9

975xy

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 2-9

y = 0-9

976

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

977

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

979

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

97x

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 1-4, 8

98

9

8

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

99

9

9

Nezemljopisni broj - usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Zauzeto

*Duljina NSN broja uključuje i znamenke NDC-a

** U skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći

 

Članak 2.

Ove Dopune Plana numeriranja objavit će se u Narodnim novinama i stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

                                                                                                                          Predsjednik Vijeća

                                                                                                                      Tonko Obuljen

 

KLASA: 011-02/15-02/14

URBROJ: 376-05-4-20-04

Zagreb, 15. listopada 2020.

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.