Pripremam raspravu
Javna rasprava - Izmjena Plana dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz - 1492,0 MHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 26. studenog 2020. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 10. prosinca 2020. 14:00
Uključi prikaz broja:

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

NACRT PRIJEDLOGA

PLANA DODJELE

RADIJSKIH FREKVENCIJA

ZA SLUŽBE ZEMALJSKE RADIODIFUZIJE

U FREKVENCIJSKIM POJASEVIMA

148,5 kHz – 1492,0 MHz

Zagreb, studeni 2020.

I. OSNOVA ZA DONOŠENJE PLANA DODJELE

Člankom 12. stavkom 1. točkom 9. i člankom 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14, 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje planova dodjele i uporabe radijskih frekvencija u okviru pojedinih radiofrekvencijskih pojasa.

II. OCJENA STANJA

U odnosu na frekvencijski pojas 148,5 kHz – 1492,0 MHz, trenutno je na snazi Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz (NN br. 134/13).

Predlažu se izmjene navedenog Plana dodjele, iz razloga navedenih u nastavku ovog dokumenta, pri čemu se, imajući u vidu da je riječ o sadržaju koji uključuje tablični prikaz, predlaže radi jasnoće i preglednosti donošenje novog Plana dodjele umjesto izmjena i dopuna.

Sukladno članku 22. stavku 5. ZEK-a, o prijedlogu Plana dodjele potrebno je provesti postupak javne rasprave sa zainteresiranom javnošću.

III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA

Razlog izmjena postojećeg Plana dodjele je kako slijedi.

Slijedom Odluke (EU) 2017/899 Europskoga parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uporabi frekvencijskoga pojasa 470 – 790 MHz u Uniji, Hrvatska je preuzela obvezu dopustiti uporabu frekvencijskoga pojasa 694 – 790 MHz (700 MHz) za zemaljske sustave koji mogu pružati bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge pod usklađenim tehničkim uvjetima koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 4. Odluke br. 676/2002 / EZ do 30. lipnja 2020. S obzirom da je 12. studenog 2020. u Republici Hrvatskoj završen prelazak na DVB-T2 sustav te je oslobođen pojas 694 – 790 MHz, isti se više ne koristi za digitalnu zemaljsku televiziju (DTV). Stoga je u Planu dodjele potrebno izmijeniti frekvencijski raspon koji je predviđen za digitalnu zemaljsku televiziju na način da se gornja granica frekvencijskog opsega za digitalnu zemaljsku televiziju u UHF pojasu smanji na 694 MHz.

Također, postojeći Plan dodjele potrebno je izmijeniti kako bi se omogućio komercijalni rad DAB+ mreža digitalnog radija za koji postoji interes u Republici Hrvatskoj te se očekuje raspisivanje javnog natječaja za DAB+ mreže u 2021.

Stoga se, u odnosu na digitalni radio (T-DAB), dodaje referenca na DAB+ standard kako bi se omogućilo raspisivanje javnog natječaja za DAB+ mreže u 2021., kao i pomicanje gornje granice frekvencijskog pojasa namijenjenog za DAB+ na 240 MHz, kako bi se isti uskladio s Tablicom namjene. Također je dodana i referenca na međunarodni sporazum WI95revCO07 koji opisuje koordinaciju T-DAB stanica u frekvencijskom pojasu 230 – 240 MHz.

III.  TEKST NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DODJELE

Prilaže se tekst Nacrta Plana dodjele.


HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

Plan dodjele

radijskih frekvencija

za službe zemaljske radiodifuzije

u frekvencijskim pojasevima

148,5 kHz – 1492,0 MHz

Članak 1.

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz je kako slijedi.

Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz -1492,0 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREKVENCIJSKI POJASEVI NAMIJENJENI ZA RADIODIFUZIJU

TIP RADIODIFUZIJSKE SLUŽBE

PODRUČJE ZA DODJELU DOZVOLA ZA UPORABU RF SPEKTRA

ŠIRINA KANALA

RAZMAK IZMEĐU KANALA

VRSTA EMISIJE

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

NORME, PREPORUKE

NAČIN IZDAVANJA DOZVOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,5 kHz - 255 kHz

LF radio

Republika Hrvatska

9 kHz

9 kHz

9K00A3EGN

GE75

ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.639

na zahtjev / natječaj

255 kHz - 283,5 kHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

526,5 kHz - 1606,5 kHz

MF radio

Republika Hrvatska*

9 kHz

9 kHz

9K00A3EGN,
9K00X7EXF

GE75

ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.639,  ITU-R BS.1349, ITU-R BS.1514,  ITU-R BS.1615

na zahtjev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3950 kHz - 4000 kHz

HF radio

Republika Hrvatska*

4,5 kHz - 10 kHz ovisno o tipu modulacije

5 kHz ili 10 kHz ovisno o tipu modulacije

10K00A3EGN,
10K00X7EXF

 

ITU-R BS.560, ITU-R BS.561, ITU-R BS.597, ITU-R BS.639, ITU-R BS.640, ITU-R BS.1349, ITU-R BS.1514, ITU-R BS.1615

na zahtjev / natječaj

5900 kHz - 5950 kHz

 

5950 kHz - 6200 kHz

 

7200 kHz - 7300 kHz

 

7300 kHz - 7400 kHz

 

7400 kHz - 7450 kHz

 

9400 kHz - 9500 kHz

 

9500 kHz - 9900 kHz

 

11600 kHz - 11650 kHz

 

11650 kHz - 12050 kHz

 

12050 kHz - 12100 kHz

 

13570 kHz - 13600 kHz

 

13600 kHz - 13800 kHz

 

13800 kHz - 13870 kHz

 

15100 kHz - 15600 kHz

 

15600 kHz - 15800 kHz

 

17480 kHz - 17550 kHz

 

17550 kHz - 17900 kHz

 

18900 kHz - 19020 kHz

 

21450 kHz - 21850 kHz

 

25670 kHz - 26100 kHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,5 MHz - 100,0 MHz

VHF radio

Republika Hrvatska*

250 kHz

100 kHz

250KF8EHF

GE84

ITU-R BS.412, ITU-R BS.450

na zahtjev / javni poziv
/ natječaj

100,0 MHz - 108,0 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174,0 MHz - 240,0 MHz

T-DAB

Republika Hrvatska

1,536 MHz

176-336 kHz

1M54X7EXF

GE06

WI95revCO07

ITU-R BS.1660, ITU-R BS.774,
ITU-R BS.1114, ETSI EN 300 401

ETSI TS 102 563

javni poziv / natječaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174,0 MHz - 230,0 MHz

DTV

Republika Hrvatska*

7 MHz

0 MHz

7M00X7FXF

GE06

ITU-R BT.1125, ITU-R BT.1368,
ETSI EN 300 744, ITU-R BT.1877
ETSI EN 302 755

javni poziv / natječaj

 

Područja dodjele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,0 MHz - 694,0 MHz

DTV

Republika Hrvatska*

8 MHz

0 MHz

8M00X7FXF

GE06

ITU-R BT.1125, ITU-R BT.1368

javni poziv / natječaj

 

ETSI EN 300 744, ETSI EN 302 304

Područja dodjele

ITU-R BT.1877, ETSI EN 302 755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1452,0 MHz - 1492,0 MHz

T-DAB

Republika Hrvatska

1,536 MHz

176 kHz

1M54X7EXF

MA02 revCO07

ITU-R BS.1114, ETSI EN 300 401

javni poziv / natječaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Područje za dodjelu dozvole za uporabu RF spektra može biti na razini cijele Republike Hrvatske, ili definirano kao područje županije, grada ili općine koje su određene posebnim propisom kojim se reguliraju područja županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, odnosno kao cjelina koju čini više županija, gradova ili općina

Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra za druge radiokomunikacijske (neradiodifuzijske) službe, za koje se Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra predviđa korištenje na primarnoj ili sekundarnoj osnovi u frekvencijskim pojasevima navedenim u ovom planu dodjele, određuju se zasebnim planovima dodjele ovisno o radiokomunikacijskoj službi.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovog Plana dodjele prestaje važiti Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 1492,0 MHz (Narodne novine br. 134/13).

Članak 3.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu osmi dan od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA: 344-04/20-07/55

Urbroj: 376-06-1-20-1

Zagreb, 26. studeni 2020.

Predsjednik Vijeća

Tonko Obuljen

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.