Pripremam raspravu
Javna rasprava o budućoj uporabi i dodjeli frekvencijskih pojaseva 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 05. studenog 2021. 13:00
Datum zatvaranja rasprave: 06. prosinca 2021. 15:00
Uključi prikaz broja:

Javna rasprava o budućoj uporabi i dodjeli frekvencijskih pojaseva 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz

Sadržaj

1.UVOD

2.FREKVENCIJSKI POJASEVI

2.1. Frekvencijski pojas 800 MHz

2.2. Frekvencijski pojas 900 MHz

2.3. Frekvencijski pojas 1500 MHz

2.4. Frekvencijski pojas 1800 MHz

2.5. Frekvencijski pojas 2100 MHz

2.6. Frekvencijski pojas 2600 MHz

2.7. Frekvencijski pojas 3600 MHz

2.8. Frekvencijski pojas 26 GHz

3.DODJELA SPEKTRA

3.1. Prijedlog dodjele

3.1.1. Postupak dodjele

3.1.2. Početak trajanja dozvole.

3.1.3. Vrijeme trajanja dozvole.

3.1.4. Područje uporabe

3.1.5. Koordinacija u pograničnim područjima i na regionalnoj razini

3.1.6. Uvjeti pokrivanja

3.2. Vremenski raspored dodjela

3.3. Plaćanje

3.4. Privatne mreže za lokalnu primjenu

4.ZAKLJUČAK

1.  UVOD

Operatorima javnih mreža pokretnih komunikacija su dodijeljene frekvencije na razini Republike Hrvatske (dalje: RH) kako je navedeno u bazi podataka radiofrekvencijskog (dalje: RF) spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na nacionalnoj razini[1].

Za prilagodbu postojećih i/ili izgradnju novih pokretnih/fiksnih komunikacijskih mreža (eng. Mobile/Fixed Communication Networks, dalje: MFCN mreže) potrebno je određeno vrijeme te se stoga dodjela ovih pojaseva mora provesti dovoljno rano, kako bi se osigurao neometan rad tih mreža i bez utjecaja na iskustvo krajnjih korisnika.

Za RF pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz te 2600 MHz izdane dozvole vrijede do 2024. Budući da jedan dio tih dozvola vrijedi do 18. listopada 2024., a drugi dio do 22. prosinca 2024., HAKOM planira uskladiti rokove trajanja svih dozvola na 22. prosinac 2024. te bi se pravo uporabe RF spektra dodjeljivalo od tog datuma na rok od 15 godina, uz moguće produljenje od 5 godina, sukladno Direktivi (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija[2] (dalje: EECC).

Dodatno, budući da u RH postoji još nedodijeljenih frekvencijskih pojaseva koji se mogu koristiti za javne MFCN mreže, ovom prilikom želi se ispitati interes tržišta i za tim pojasevima, kako bi ih se uključilo u predstojeći postupak dodjele.

Također, RF spektar u frekvencijskom pojasu 3600 MHz je dodijeljen i na regionalnoj (županijskoj) razini sukladno bazi podataka RF spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na regionalnoj razini[3]. Dio frekvencija namijenjenih za dodjelu na županijskoj razini ostao je nedodijeljen te je i dalje raspoloživ za dodjelu.

Dio RF pojaseva koji se planira dodijeliti također se može upotrebljavati i za određene privatne primjene (npr. u industriji, prometu, poljoprivredi). HAKOM ovom prilikom želi ispitati tržište i za te potrebe, kako bi se u slučaju interesa za ovakve primjene mogla osigurati odgovarajuća količina RF spektra.

Sukladno navedenom, HAKOM pokreće ovu javnu raspravu kako bi se na vrijeme mogao odabrati optimalni način dodjele i pripremiti cjelokupni postupak, tako da se RF spektar dodijeli dovoljno rano s obzirom na istek valjanosti postojećih dozvola, što će omogućiti budućim nositeljima dozvola za uporabu RF spektra prilagodbu postojećih ili izgradnju novih mreža, te kako bi se osigurala učinkovita buduća uporaba RF spektra.

2.  FREKVENCIJSKI POJASEVI

2.1. Frekvencijski pojas 800 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za pokretne/fiksne komunikacijske mreže (eng. Mobile/Fixed Communication Networks, dalje: MFCN mreže) u pojasu 790-862 MHz (dalje: pojas 800 MHz) na razini Europske unije (dalje: EU) propisani su provedbenom odlukom Europske komisije (dalje: EK) (EU) 2010/267[4] (odnosno ECC[5] Odlukom ECC/DEC/(09)03[6]).

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz[7].

Frekvencijski pojas sastoji se od uparenog dijela spektra od 2x30 MHz koji je podijeljen u šest frekvencijskih blokova od 2x5 MHz i zaštitnog pojasa 790-791 MHz te FDD dupleksnog rascjepa od 821-832 MHz. Silazna veza počinje na 791 MHz, a uzlazna na 832 MHz.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 790-862 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

790
-
791

791
-
796

796
-
801

801
-
806

806
-
811

811
-
816

816
-
821

821
-
832

832
-
837

837
-
842

842
-
847

847
-
852

852
-
857

857
-
862

Zaštitni pojas

Silazna veza

Rascjep

Uzlazna veza

1 MHz

30 MHz (6 x 5 MHz)

11 MHz

30 MHz (6 x 5 MHz)

2.2. Frekvencijski pojas 900 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 880-915 MHz/ 925-960 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2009/766 (s uključenim izmjenama (EU) 2011/251 i (EU) 2018/637)[8], odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(06)13[9]).

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz[10].

Frekvencijski pojas sastoji se od uparenog dijela spektra od 2x35 MHz koji je podijeljen u sedam frekvencijskih blokova od 2x5 MHz te FDD dupleksnog rascjepa od 915-925 MHz. Uzlazna veza počinje na 880 MHz, a silazna na 925 MHz.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 880-915/925-960 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

880
-
885

885
-
890

890
-
895

895
-
900

900
-
905

905
-
910

910
-
915

915
-
925

925
-
930

930
-
935

935
-
940

940
-
945

945
-
950

950
-
955

955
-
960

Uzlazna veza

Rascjep

Silazna veza

35 MHz (7 x 5 MHz)

10 MHz

35 MHz (7 x 5 MHz)

2.3. Frekvencijski pojas 1500 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 1452-1492 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2015/750[11] odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(13)03[12]). Frekvencijski pojas se sastoji od spektra namijenjenog isključivo za silaznu vezu i predviđena je dodjela RF spektra u višekratnicima bloka frekvencija širine 5 MHz poravnatih na razmacima od 5 MHz od donjeg ruba područja na 1452 MHz.

ECC Odlukom ECC/DEC/(17)06[13] usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže propisani su i za frekvencijske pojaseve 1427-1452 MHz i 1492-1518 MHz, a predviđena je dodjela RF spektra u višekratnicima bloka frekvencija širine 5 MHz.

Frekvencijski pojasevi 1427-1452 MHz i 1492-1518 MHz u skladu s NJFA (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement) sporazumom i Tablicom namjene RF spektra u RH (dalje: Tablica namjene) su također namijenjeni i za vojnu uporabu.

U frekvencijskom pojasu 1427-1452 MHz trenutno su prisutne neželjene vanpojasne emisije radarskih sustava koji rade ispod 1400 MHz. Kako bi se MFCN mrežama dugoročno osigurao neometan rad, a s obzirom na kompleksnost problematike, HAKOM već neko vrijeme radi na uklanjanju tih emisija te se njihovo rješavanje očekuje tijekom sljedećih nekoliko godina. Iz navedenih razloga frekvencijski pojas 1427-1452 MHz trenutno nije raspoloživ za dodjelu, a ovisno o mogućoj promjeni situacije do početka postupka javne dražbe HAKOM će odlučiti o eventualnoj dodjeli ovog dijela RF spektra.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 1427-1518 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

1427
-
1432*

1432
-
1437

1437
-
1442

...

1502
-
1507

1507
-
1512

1512
-
1517**

1517
-
1518

Silazna veza

Zaštitni pojas

90 MHz (18 x 5 MHz)

1 MHz

*izvanpojasno ograničenje

**ograničenje snage

Zbog zaštite radiokomunikacijskih službi u susjednim frekvencijskim pojasevima ispod 1427 MHz i iznad 1518 MHz ECC Odlukom ECC/DEC/(17)06 propisani su sljedeći tehnički uvjeti za bazne postaje:

-          ograničenje maksimalne snage neželjene emisije od -72 dBW/27 MHz u frekvencijskom pojasu 1400-1427 MHz što rezultira uporabom baznih postaja male snage u frekvencijskom bloku 1427-1432 MHz

-          ograničenje maksimalne unutarpojasne ekvivalentne izotropne izračene snage (e.i.r.p.) od 58 dBm/5 MHz po ćeliji u frekvencijskom bloku 1512-1517 MHz

-          ograničenje ekvivalentne izotropne izračene snage (e.i.r.p.) izvan bloka od -0.8 dBm u frekvencijskom pojasu 1518-1520 MHz i -30 dBm u frekvencijskom pojasu 1520-1559 MHz

ECC Odlukom ECC/DEC/(13)03 je također radi zaštite radiokomunikacijskih službi u susjednim frekvencijskim pojasevima predviđena mogućnost uvođenja dodatnih tehničkih uvjeta na nacionalnoj razini kao što su ograničenje maksimalne unutarpojasne ekvivalentne izotropne izračene snage (e.i.r.p.) u frekvencijskim pojasevima 1427-1452 MHz i 1492-1518 MHz i koordinacija između radijskih postaja.

2.4. Frekvencijski pojas 1800 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 1710-1785/1805-1880 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2009/766 (s uključenim izmjenama (EU) 2011/251 i (EU) 2018/637)[14], odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(06)13[15]).

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz[16].

Frekvencijski pojas sastoji se od uparenog dijela spektra od 2x75 MHz koji je podijeljen u 15 frekvencijskih blokova od 2x5 MHz te FDD dupleksnog rascjepa od 1785-1805 MHz. Uzlazna veza počinje na 1710 MHz, a silazna na 1805 MHz.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 1710-1785/1805-1880 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

1710
-
1715

1715
-
1720

1720
-
1725

...

1770
-
1775

1775
-
1780

1780
-
1785

1785
-
1805

1805
-
1810

1810
-
1815

1815
-
1820

...

1865
-
1870

1870
-
1875

1875
-
1880

Uzlazna veza

Rascjep

Silazna veza

75 MHz (15 x 5 MHz)

20 MHz

75 MHz (15 x 5 MHz)

2.5. Frekvencijski pojas 2100 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 1920 – 1980/2110 – 2170 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2012/688 (s uključenim izmjenama (EU) 2020/667)[17], odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(06)01[18]).

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz[19].

Frekvencijski pojas sastoji se od uparenog dijela spektra od 2x60 MHz koji je podijeljen u 12 frekvencijskih blokova od 2x5 MHz te FDD dupleksnog rascjepa od 1980-2110 MHz. Uzlazna veza počinje na 1920 MHz, a silazna na 2110 MHz.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 1920-1980/2110-2170 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

1920
-
1925

1925
-
1930

1930
-
1935

...

1965
-
1970

1970
-
1975

1975
-
1980

1980
-
2110

2110
-
2115

2115
-
2120

2120
-
2125

...

2155
-
2160

2160
-
2165

2165
-
2170

Uzlazna veza

Rascjep

Silazna veza

60 MHz (12 x 5 MHz)

130 MHz

60 MHz (12 x 5 MHz)

2.6. Frekvencijski pojas 2600 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 2500 – 2690 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2008/477 (s uključenim izmjenama (EU) 2020/636)[20], odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(05)05[21]).

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz[22].

Frekvencijski pojas sastoji se od uparenog dijela spektra 2500-2570/2620-2690 MHz (2x70 MHz) koji je podijeljen u 14 frekvencijskih blokova od 2x5 MHz te neuparenog dijela spektra 2570-2620 MHz (50 MHz) koji je podijeljen u 10 frekvencijskih blokova od 5 MHz. Uzlazna veza FDD dijela spektra počinje na 2500 MHz, a silazna na 2620 MHz.

Frekvencijski raspored za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz prikazan je na sljedećoj slici:

2500
-
2505

2505
-
2510

...

2560
-
2565

2565
-
2570

2570
-
2575

2575
-
2580

...

2610
-
2615

2615
-
2620

2620
-
2625

2625
-
2630

...

2680
-
2685

2685
-
2690

Uzlazna veza (upareni spektar)

Neupareni spektar

Silazna veza (upareni spektar)

70 MHz (14 x 5 MHz)

50 MHz (10 x 5 MHz)

70 MHz (14 x 5 MHz)

U RH su trenutno za neupareni spektar na 2600 MHz na ograničenom zemljopisnom području izdane privremene dozvole za uporabu RF spektra za privatne mreže, izdane u svrhu tehničkog ispitivanja sukladno čl. 91 ZEK-a.

2.7. Frekvencijski pojas 3600 MHz

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 3400-3800 MHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2019/235[23] odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(11)06[24] za bazne postaje s neaktivnim antenskim sustavima (ne-AAS) i sa aktivnim antenskim sustavima (AAS).

AAS sustav predstavlja baznu postaju i antenski sustav s promjenjivom amplitudom i/ili fazom između antenskih elemenata što rezultira promjenjivim antenskim dijagramom koji varira u skladu s kratkotrajnim promjenama u radijskom okruženju. Navedeno ne uključuje dugotrajno oblikovanje snopa poput fiksnog električnog nagiba prema dolje..

U ovom frekvencijskom pojasu dozvoljena je uporaba vremenskog dupleksa (TDD), a predviđena je dodjela RF spektra u višekratnicima bloka frekvencija širine 5 MHz poravnatih na razmaku od 5 MHz od donjeg ruba pojasa na 3400 MHz.

U skladu s NJFA sporazumom gornja granična frekvencija za radare u zrakoplovnoj službi je 3410 MHz. Tablicom namjene vojna uporaba nije predviđena u frekvencijskom pojasu 3400-3800 MHz i susjednom frekvencijskom pojasu ispod 3400 MHz.

Implementacija širokopojasnih baznih postaja na otvorenom u najnižim blokovima od 5 MHz, uzimajući u obzir izvanpojasna ograničenja neželjenih emisija za zaštitu radara, zahtijevat će nadogradnju filtera za AAS.

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 - 3800 MHz[25].

RF spektar 3480-3800 MHz je dodijeljen na nacionalnoj razini do 2036., sukladno Bazi RF spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na nacionalnoj razini[26]. RF spektar 3400-3480 MHz je djelomično dodijeljen na regionalnoj (županijskoj) razini do 2036., sukladno Bazi dodijeljenog RF spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na regionalnoj razini[27].

2.8. Frekvencijski pojas 26 GHz

Frekvencijski pojas 26 GHz može omogućiti implementaciju višestruko širih kontinuiranih frekvencijskih blokova, a time i pružanje usluge ultra visokog kapaciteta i vrlo niskog kašnjenja. S druge strane, radi gubitaka u propagaciji signala u ovom frekvencijskom pojasu, izgradnja mreže rezultirat će s implementacijom pristupnih točaka kratkog dometa i njihovim postavljanjem na uličnu infrastrukturu i bočne zidove zgrada.

Usklađeni tehnički uvjeti za MFCN mreže u frekvencijskom pojasu 24,25-27,5 GHz na razini EU propisani su provedbenom odlukom EK (EU) 2019/784[28] odnosno ECC Odlukom ECC/DEC/(18)06[29].

U RH je na snazi Plan dodjele za frekvencijski pojas 26, 5 - 27,5 GHz[30].

U ovom frekvencijskom pojasu dozvoljena je uporaba vremenskog dupleksa (TDD), a predviđena je dodjela RF spektra u višekratnicima bloka frekvencija širine 200 MHz poravnatih na razmaku od 200 MHz od gornjeg ruba pojasa na 27,5 GHz. U svrhu učinkovite uporabe RF spektra, po potrebi moguće je dodijeliti i blokove manje širine (50 MHz, 100 MHz ili 150 MHz), u skladu sa navedenim planom dodjele.

S obzirom na to da je Planom dodjele za frekvencijski pojas 26, 5 - 27,5 GHz28 zbog zaštite službe satelitskog istraživanja Zemlje u pojasu 23,6 - 24,0 GHz propisana maksimalna ukupno izračena snaga (TRP), posljedično je ograničena i razina ukupno izračenih snaga baznih i krajnjih radijskih postaja koje rade neposredno iznad 24,25 GHz. Zbog navedenog je taj dio pojasa primjereno namijeniti za lokalne primjene. Frekvencijski pojas 25,25-27,5 GHz u skladu s NJFA sporazumom je također namijenjen i za vojnu uporabu, dok je Tablicom namjene vojna uporaba dozvoljena u frekvencijskom pojasu 26,5-27,5 GHz.

Primjer frekvencijskog rasporeda prikazan je na sljedećoj slici:

Frekvencijski pojas 26,5-27,5 GHz je dodijeljen na nacionalnoj razini do 2036., sukladno Bazi RF spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na nacionalnoj razini [31].

3.  DODJELA SPEKTRA

3.1. Prijedlog dodjele

HAKOM planira dodjelu frekvencijskih pojaseva 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz i 26 GHz za javne MFCN mreže unutar jednog postupka.  

3.1.1. Postupak dodjele

Sukladno Tablici namjene za predmetne frekvencijske pojaseve mogući načini dodjele su javni poziv/natječaj/dražba, koji su detaljnije propisani Zakonom o elektroničkim komunikacijama[32] (ZEK) i Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe RF spektra[33]. Odluku o načinu dodjele za konkretni RF pojas donosi HAKOM. Uvjeti sudjelovanja i dodjele bit će propisani u svakom zasebnom postupku dodjele.

Za sve pojaseve koji će biti dodijeljeni HAKOM planira primijeniti postupak javne dražbe. O konkretnim parametrima postupka dodjele planira se provesti posebna javna rasprava.

3.1.2. Početak trajanja dozvole.

Za RF pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz te 2600 MHz izdane dozvole vrijede do 2024. Budući da jedan dio tih dozvola vrijedi do 18. listopada 2024., a drugi dio do 22. prosinca 2024., HAKOM planira uskladiti rokove trajanja tih dozvola na 22. prosinca 2024.

Nakon završetka postupka javne dražbe, za RF spektar koji je trenutno dodijeljen postojećim operatorima, izdat će se dozvole s početkom valjanosti od 22. prosinca 2024.

Za RF spektar koji je raspoloživ i nije trenutno dodijeljen, a dodijelit će se u postupku javne dražbe, dozvole će se izdati neposredno nakon završetka postupka javne dražbe.

3.1.3. Vrijeme trajanja dozvole.

Trenutno je rok valjanosti dozvole propisan Pravilnikom o uvjetima dodjele i uporabe te ne može biti dulji od 20 godina. EECC predviđa da za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge rok valjanosti dozvole ne smije biti kraći od 15 godina. Također, bit će moguće produljenje na razdoblje od najviše 5 godina, o čemu će se provoditi postupak procjene postojanja uvjeta za produljenje.

Sve frekvencijske pojaseve koji će se dodijeliti u postupku javne dražbe HAKOM planira izdati dozvole s trajanjem do 22. prosinca 2039.

3.1.4. Područje uporabe

Područje uporabe za koje se izdaje dozvola je određeno odgovarajućim planom dodjele (trenutno vrijedeći planovi dostupni su na https://www.hakom.hr/default.aspx?id=191).

RF spektar u frekvencijskom pojasu 3400-3480 MHz je djelomično dodijeljen na regionalnoj (županijskoj) razini do 2036., sukladno Bazi dodijeljenog RF spektra za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže s pokrivanjem na regionalnoj razini[34].

Za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1500 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i upareni dio 2600 MHz , HAKOM planira dodjelu na državnoj razini.  Primjena i područje dodjele za frekvencijski pojas 2570-2620 MHz (MFCN/privatne mreže) će ovisiti i o iskazanom interesu u okviru ove javne rasprave.

Ovisno o iskazanom interesu, HAKOM planira RF pojas 25,05-26,5 GHz dodijeliti na državnoj razini.

Dijelove RF spektra na 3400-3480 MHz koji još nisu dodijeljeni HAKOM planira dodijeliti na regionalnoj (županijskoj) razini.

3.1.5. Koordinacija u pograničnim područjima i na regionalnoj razini

Tehničko planiranje mreže, što uključuje lokaciju bazne postaje i njene tehničke parametre, rade operatori u svrhu postizanja optimalnog pokrivanja i kapaciteta mreže, pri čemu se moraju pridržavati vrijedećih propisa, u prvom redu planova dodjele za odgovarajuće frekvencijske pojaseve. Kako bi se spektar upotrebljavao na najučinkovitiji način te kako bi se minimizirala pojava smetnji, operatori su dužni svoje mreže planirati u skladu s međunarodno propisanim normama. Smetnje se mogu javljati u odnosu na druge operatore koji upotrebljavaju isti ili susjedni spektar na zemljopisno bliskim područjima.

U pograničnim područjima se također moraju poštivati međunarodni sporazumi koji su obvezujući za RH[35].

Kako bi se poboljšala učinkovitost uporabe frekvencija u pograničnom području, operatori uz suglasnost HAKOM-a mogu potpisati međusobne sporazume koji svojim parametrima odstupaju od međunarodnih sporazuma.

Uvjeti uporabe u graničnim područjima između regija za frekvencijski pojas propisani su Planom dodjele za frekvencijski pojas 3400 - 3800 MHz.

HAKOM će u okviru redovite međunarodne suradnje nastaviti pregovore sa zemljama s kojima još nije regulirana uporaba frekvencija u pograničnim područjima, kao i izmijeniti uvjete već potpisanih sporazuma, kako bi se uporaba frekvencija uskladila s ažuriranom CEPT regulativom, a sve u vidu učinkovitije uporabe u pograničnom području.

3.1.6. Uvjeti pokrivanja

Kako bi se ostvarili određeni strateški ciljevi RH, što posebice obuhvaća pokrivenost određenog postotka zemljopisnog područja ili stanovništva te određenih područja za koje ne postoji komercijalni interes, potrebno je propisati obveze pokrivenosti tih područja uslugom određene kvalitete (QoS). Obveze moraju biti poznate prilikom prijave za dodjelu RF spektra putem javne dražbe te se nakon dodjele propisuju pojedinom dozvolom za uporabu RF spektra. Drugi razlog propisivanja određenih uvjeta pokrivenosti je osiguravanje učinkovite uporabe RF spektra, odnosno sprečavanje moguće zlouporabe spektra u smislu pretjeranog zauzimanja spektra od strane jednog operatora bez namjere korištenja istog.

Prilikom propisivanja navedenih uvjeta HAKOM će voditi računa o propisivanju obveza pokrivenosti u područjima bez komercijalnog interesa slijedom čega za pojedine dijelove spektra mogu biti propisani različiti uvjeti dodjele i uporabe.

Nadalje, operatori kojima će se dodijeliti frekvencije u frekvencijskom pojasu 800 MHz će biti uključeni u proces uklanjanja smetnji koje mogu nastati od strane mreža pokretnih komunikacija prema krajnjim korisnicima mreža digitalne zemaljske televizije.

Određivanjem odgovarajućih razina signala potrebno je osigurati odgovarajuće brzine prijenosa s visokom vjerojatnosti pristupa. Zadovoljavanje propisanih uvjeta za kvalitetom usluge može se osigurati i uporabom drugih frekvencijskih pojaseva uz propisivanje uvjeta uporabe koji odgovaraju pojedinom frekvencijskom pojasu.

3.2. Vremenski raspored dodjela

HAKOM planira dodijeliti frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i 3,6 GHz unutar jednog postupka. Frekvencijski pojasevi 1500 MHz i 26 GHz se planiraju dodijeliti sukladno iskazanom interesu tržišta.

Postupak dodjele se planira pokrenuti početkom prosinca 2022. i završiti do kraja ožujka 2023.

3.3. Plaćanje

Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se plaća u korist državnog proračuna Republike Hrvatske  naplatit će se prije početka valjanosti novih dozvola (naplata se očekuje tijekom prve polovice 2023., a postojeće dozvole vrijede do 2024.).

Naknada za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom za MFCN mrežu koja se plaća u korist HAKOM-a naplatit će se neposredno prije početka valjanosti dozvola, odnosno dozvoljene uporabe spektra

3.4. Privatne mreže za lokalnu primjenu

RF pojasevi koji se upotrebljavaju za MFCN mreže se mogu koristiti i za privatne mreže za lokalnu primjenu.

U RH su trenutno za neupareni spektar na 2600 MHz na ograničenom zemljopisnom području izdane privremene dozvole za uporabu RF spektra za privatne mreže, izdane u svrhu tehničkog ispitivanja sukladno čl. 91 ZEK-a.

Sukladno ranije provedenim javnim raspravama, HAKOM planira osigurati 800 MHz u frekvencijskom pojasu 26 GHz za privatne mreže. Ograničenja razina ukupno izračenih snaga baznih i krajnjih radijskih postaja koje rade neposredno iznad 24,25 GHz nisu ograničavajući faktor za lokalnu primjenu te stoga HAKOM lokalnu primjenu planira u pojasu 24,25-25,05 MHz.

HAKOM u ovoj javnoj raspravi želi ispitati interes tržišta za uporabom RF spektra za ovu primjenu općenito, što uključuje i frekvencijske pojaseve koji nisu navedeni u ovom dokumentu.

4.  ZAKLJUČAK

HAKOM je u poglavlju 2. ovog dokumenta naveo tehničke odrednice frekvencijskih pojaseva koji se razmatraju za uključivanje u postupak javne dražbe. U poglavlju 3. su navedene osnovne značajke koje bi odredile postupak dodjele. Ova javna rasprava je pokrenuta kako bi zainteresirane strane iznijele komentare i mišljenja na pojedine stavke ta dva spomenuta poglavlja.

Također, u slučaju iznošenja stavova i komentara koji nisu izravno vezani uz pojedine stavke, što uključuje i interes za određenim frekvencijskim pojasevima i željene količine spektra, zainteresirane strane se potiču da ih iznesu pod opcijom „Opći komentar“ unutar modula „e-Rasprave“.

[5] ECC – Electronic Communications Committee https://www.cept.org/ecc

[6] https://docdb.cept.org/download/1558

[9] https://docdb.cept.org/download/1595

[13] https://docdb.cept.org/download/4f052b0b-2c6c/ECCDEC1706.pdf

[15] https://docdb.cept.org/download/1595

[17] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012D0688-20200519&from=EN

[24] https://docdb.cept.org/download/34f57e2a-1c04/ECCDEC1106.PDF

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.