Pripremam raspravu
Javna rasprava - prijedlog Tablice namjene radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 14. siječnja 2022. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 13. veljače 2022. 23:55
Uključi prikaz broja:

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.