Pripremam raspravu
Javna rasprava - Tablica namjene radiofrekvencijskog spektra
Opis rasprave
Datum otvaranja rasprave: 14. prosinca 2016. 14:00
Datum zatvaranja rasprave: 14. siječnja 2017. 14:00
Uključi prikaz broja:

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 1.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 2.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 3.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 4.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 5.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 6.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 7.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 8.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 9.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 10.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 11.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 12.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 13.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 14.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 15.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 16.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 17.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 18.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 19.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 20.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 21.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 22.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 23.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 24.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 25.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 26.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 27.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 28.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 29.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 30.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 31.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 32.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 33.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 34.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 35.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 36.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 37.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 38.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 39.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 40.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 41.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 42.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 43.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 44.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 45.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 46.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 47.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 48.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 49.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 50.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 51.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 52.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 53.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 54.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 55.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 56.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 57.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 58.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 59.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 60.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 61.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 62.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 63.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 64.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 65.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 66.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 67.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 68.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 69.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 70.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 71.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 72.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 73.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 74.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 75.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 76.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 77.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 78.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 79.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 80.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 81.png

Mac_SSD:Users:draganjevtic:Desktop:CCC_2016:Tablica_namjene_hr_ZaRaspravu 82.png

  • Odaberite sekciju kako biste vidjeli amandmane i komentare.